Reinheid en spoelen van hydrauliek systemen

De levensduur van een hydraulieksysteem is afhankelijk van de kwaliteit van de olie, maar zeker ook van de reinheid van het systeem. Het is dus erg belangrijk dat leidingsystemen, voor ingebruikname ervan, gespoeld worden.

De reinheid van systemen wordt gemeten in de zgn. ISO-4406, of de NAS-klasse. Beiden zeggen iets over de afmetingen en aantallen vuil- en metaaldeeltjes in de olie. Voor beide normeringen geldt: hoe lager de getallen, hoe schoner de olie. Voor nieuwe systemen met moderne proportionele en servoventielen, is een minimale reinheid NAS-klasse 7-8 (ISO 18/16/13) absoluut noodzakelijk.
Na grote systeemaanpassingen, maar ook wanneer er schade is geconstateerd aan de pompen, motoren en/of cilinders, is het in de meeste gevallen noodzakelijk het complete systeem weer opnieuw te spoelen. Dit om weer de noodzakelijke reinheid te verkrijgen en nieuwe schade te voorkomen.

WK Hydraulics heeft de benodigde spoel- en monitoringapparatuur en is daarmee dus in staat de gevraagde reinheid in uw systeem te behalen. Het spreekt voor zich dat een werkend systeem ook een bepaalde mate van normale slijtage vertoont, die mede afhankelijk is van de ouderdom, belasting en verouderingsgraad van de olie. Doorgaans worden die slijtagedeeltjes in de retour- of persfilters gefilterd en is het noodzakelijk dat men ook regelmatig de filterelementen moet controleren en zo nodig vervangen.