Reinheid en spoelen van hydrauliek systemen

De levensduur van een hydraulieksysteem is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de olie, maar zeker ook van de reinheid van het systeem. Het is dus erg belangrijk dat leidingsystemen, voor ingebruik-name ervan, gespoeld worden. Het afpersen is een veiligheidsissue, dus kan niet ‘vergeten’ worden.

De reinheid van systemen wordt gemeten in de zgn. ISO-4406, of de NAS-klasse. Beiden zeggen iets over de afmetingen en aantallen vuil- en metaaldeeltjes in de olie. Voor beide normeringen geldt: hoe lager de getallen, hoe schoner de olie. Voor nieuwe systemen met moderne proportionele- en servo ventielen, is een minimale reinheid NAS-klasse 7-8 (ISO 18/16/13) absoluut noodzakelijk.
Na grote systeemaanpassingen, maar ook wanneer er schade is geconstateerd aan de pompen, mo-toren en/of cilinders, is het in de meeste gevallen noodzakelijk het complete systeem weer opnieuw te spoelen. Dit om weer de noodzakelijke reinheid te verkrijgen en nieuwe schade te voorkomen.

Omdat WK Hydraulics in het bezit was van de benodigde spoel- en monitoringapparatuur, is er veel ervaring en kennis opgedaan m.b.t. het spoelen van hydraulische systemen en zijn procedures opge-steld. Omdat de spoelunits ook naar DMC zijn overgegaan, is WK Hydraulics geen ‘speler’ meer in het daadwerkelijk spoelen, maar daarmee wel uw onafhankelijk partner om de gevraagde reinheid in uw systeem te behalen.